തിങ്കൾ - ശനി 09:00 am - 05:00 pm +91-96003-73840
തിങ്കൾ - ശനി 09:00 am - 05:00 pm +91-96003-73840
വിശ്വസിച്ചത്
120,000+ ആളുകൾ
മികച്ച ആശുപത്രി
ഇന്ത്യൻ വാർത്ത
റേഡിയോളജി വിഭാഗം
റാഡ്മാജിക്

ഫെറ്റൽ മെഡിസിൻ സെന്റർ

ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗം

ഗര്ഭസ്ഥശിശുവിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഗര്ഭസ്ഥശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ മരുന്ന് - വളർച്ചയും വികാസവും നിരീക്ഷിക്കുന്നു; ഏതെങ്കിലും സങ്കീർണതകൾ പ്രവചിക്കുക, കണ്ടെത്തുക & കൈകാര്യം ചെയ്യുക; ഗർഭപാത്രത്തിൽ തന്നെ ചികിത്സയും.
KMCH ഫെറ്റൽ മെഡിസിൻ സെന്ററിൽ, മാതൃ-ഭ്രൂണ മരുന്ന്, പ്രസവചികിത്സ, നിയോനറ്റോളജി, പീഡിയാട്രിക് സർജറി എന്നിവയിലെ വിദഗ്ധർ സങ്കീർണ്ണമായ ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ അവസ്ഥയോ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള ഗർഭധാരണമോ അനുഭവിക്കുന്ന അമ്മമാർക്കും ശിശുക്കൾക്കും അസാധാരണവും സമഗ്രവുമായ പരിചരണം നൽകുന്നതിനുള്ള അഭിനിവേശം പങ്കിടുന്നു.
രോഗികളും കുടുംബങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ടീം അനുകമ്പയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരിചരണം നൽകുന്നു.
ഞങ്ങൾ പ്രസവത്തിനു മുമ്പുള്ള വിലയിരുത്തൽ, ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ രോഗനിർണയം, ചികിത്സാ സേവനങ്ങൾ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെയും സുരക്ഷിതമായ ഗർഭധാരണത്തിലൂടെയും പ്രസവത്തിലൂടെയും കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ടീമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ

ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്

കോറിയോണിക് വില്ലസ് സാംപ്ലിംഗ്

സാധാരണയായി CVS എന്നറിയപ്പെടുന്നു, ഈ പ്രക്രിയയിൽ പ്ലാസന്റൽ ടിഷ്യുവിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ശേഖരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. അമ്മയുടെ വയറിലൂടെയും ഗർഭപാത്രത്തിലൂടെയും വികസിക്കുന്ന മറുപിള്ളയിലേക്ക് ഒരു സൂചി കയറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് - എല്ലാ സമയത്തും അൾട്രാസൗണ്ടിന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിൽ. ഈ നടപടിക്രമം പൊതുവെ സുരക്ഷിതമാണ്: ആരോഗ്യമുള്ള ഗർഭാവസ്ഥയിൽ, അനുഭവപരിചയമുള്ള കൈകളിൽ നടപടിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗർഭധാരണ നഷ്ടം 0.5% ൽ താഴെയാണ്. ലഭിച്ച ടിഷ്യു ആവശ്യാനുസരണം വിവിധ ജനിതക പരിശോധനകൾക്കായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. സിവിഎസ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണം ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്. മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഘടനാപരമായ വൈകല്യങ്ങളുള്ള ഫീറ്റ സിൻറെ ക്രോമസോമുകൾ അറിയുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കുടുംബാംഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതേ ജീൻ ലെവൽ വൈകല്യം ഫീറ്റസിനു ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിനോ ആണ് CVS ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ 14-ാം ആഴ്ച വരെ പരിശോധന നടത്താറുണ്ട്, അതിനുശേഷം ഫലം കുറവാണ്. ഈ നടപടിക്രമം പൊതുവെ സുരക്ഷിതമാണ്: ആരോഗ്യമുള്ള ഗർഭാവസ്ഥയിൽ, അനുഭവപരിചയമുള്ള കൈകളിൽ 0.5%-ൽ കുറവായിരിക്കും. ലഭിച്ച ടിഷ്യു ആവശ്യാനുസരണം വിവിധ ജനിതക പരിശോധനകൾക്കായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. സിവിഎസ് നടത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണം ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്. മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഘടനാപരമായ വൈകല്യങ്ങളുള്ള ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ ക്രോമസോമുകൾ അറിയുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കുടുംബാംഗത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതേ ജീൻ ലെവൽ വൈകല്യം ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിനോ ആണ് CVS ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണ 14-ാം ആഴ്ച വരെ പരിശോധന നടത്താറുണ്ട്, അതിനുശേഷം 'വിളവ്' കുറവാണ്.

അമ്നിയോസെന്റസിസ്

അമ്മയുടെ വയറിലൂടെയും ഗര്ഭപാത്രത്തിലേക്കും ഒരു പ്രത്യേക സൂചി കയറ്റി ചെറിയ അളവിലുള്ള അമ്നിയോട്ടിക് ദ്രാവകം (ഏകദേശം 20 മില്ലി) നേടുന്നതിനുള്ള ഒരു ലളിതമായ പ്രക്രിയയാണ് 'അമ്നിയോ' എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന് ദോഷം വരുത്താതിരിക്കാൻ സൂചി എല്ലായ്പ്പോഴും അൾട്രാസൗണ്ട് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്തിലായിരിക്കും. ഒരു അമ്നിയോസെന്റസിസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഒരു കോറിയോണിക് വില്ലസ് സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. 16 ആഴ്ചകൾക്കു ശേഷമാണ് അമ്‌നിയോ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. അമ്‌നിയോ ടെസ്റ്റിന്റെ സുരക്ഷയും സങ്കീർണതകളും പരിചയസമ്പന്നരായ കൈകളിലെ CVS പോലെയാണ്. രണ്ട് ടെസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഫിസിഷ്യന്റെ മുൻഗണനാ വിഷയമാണ്: സിവിഎസിന് നേരത്തെയുള്ള പരിശോധനയുടെ ഗുണമുണ്ട്, അതേസമയം അമ്നിയോയ്ക്ക് അതിന്റെ സാങ്കേതിക ലാളിത്യം കാരണം വ്യാപകമായി ലഭ്യമാണ്.

ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ രക്ത സാമ്പിളിംഗ്

ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ രക്തം നേരിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സാധാരണയായി, ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിനുള്ളിൽ ദ്രാവകം അടിഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ (ഹൈഡ്രോപ്സ്), കാരണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ രക്തസാമ്പിൾ ആവശ്യമാണ്. മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ, പരിശോധനയ്ക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ കോറിയോണിക് വില്ലസ് സാംപ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്നിയോസെന്റസിസ് എന്നിവയ്ക്ക് സമാനമാണ്. സാധാരണയായി, 20 ആഴ്‌ചയ്‌ക്കപ്പുറം പരിശോധന നടത്തേണ്ടിവരുമ്പോൾ, അമ്‌നിയോസെന്റസിസിനെക്കാൾ എഫ്ബിഎസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു.

ചികിത്സാപരമായ

മൾട്ടി-ഫീറ്റൽ റിഡക്ഷൻ

ട്രിപ്പിൾ ഗർഭധാരണവും ഉയർന്ന ക്രമത്തിലുള്ള ഗർഭധാരണവും അകാല ജനനങ്ങൾ, ഗർഭം അലസലുകൾ, നിശ്ചല ജനനങ്ങൾ, നവജാതശിശു മരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത വഹിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ശസ്ത്രക്രീയ ഇടപെടലുകൾ കാര്യമായി സഹായിച്ചിട്ടില്ല. അത്തരം ഗർഭധാരണങ്ങളുടെ ഫലം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിലവിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചികിത്സ ഗർഭധാരണത്തെ ഇരട്ട ഗർഭാവസ്ഥയിലേക്ക് 'കുറയ്ക്കുക' എന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ചില മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ കുറവ് സ്വീകാര്യമായേക്കില്ല. ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നൽകുന്നു. രക്ഷിതാക്കളുടെ ആശങ്കകളും ആശങ്കകളും പരിഹരിച്ചു, തുടർന്ന് ഒരു ഒപ്റ്റിമൽ പ്ലാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന് അവരുടേതായ പ്ലാസന്റ ഉള്ളപ്പോൾ, ഈ കുറവ് 12 ആഴ്ചയിൽ ഒരു ലളിതമായ സാങ്കേതികത ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നു; ഗര്ഭപിണ്ഡം ഒരൊറ്റ പ്ലാസന്റ പങ്കിടുമ്പോൾ, റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അബ്ലേഷൻ ടെക്നിക് (ആർഎഫ്എ) ഉപയോഗിച്ച് 16 ആഴ്ചയിൽ കുറയ്ക്കൽ നടത്തുന്നു. ഗര്ഭപിണ്ഡം കുറയ്ക്കലിനു ശേഷമുള്ള നടപടിക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നഷ്ട നിരക്ക് ആദ്യ ത്രിമാസത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം 2% ആണ്, രണ്ടാമത്തെ ത്രിമാസത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ (RFA) ഏകദേശം 10% ആണ്.

ഗർഭാശയ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ

ഗർഭസ്ഥശിശുവിന് കടുത്ത വിളർച്ച ബാധിച്ചാൽ അത് ഒരു ജീവൻ രക്ഷാ ഇടപെടലാണ്. അമ്മ Rh നെഗറ്റീവും ഗര്ഭപിണ്ഡം Rh പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ സാഹചര്യം . അത്തരം ഗർഭധാരണങ്ങളിൽ ഏകദേശം 1-2%, അമ്മ ആന്റിബോഡികൾ (ആക്രമിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ) ഉത്പാദിപ്പിക്കും, അത് ഗര്ഭപിണ്ഡ(ഫീറ്റസ് )ത്തിന്റെ രക്തത്തിലേക്ക് പോകുകയും ഫിറ്റസിന്റെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഫിറ്റസിന് വിളർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നു, അത് ഗുരുതരമാകുമ്പോൾ, വിളർച്ച ഫിറ്റസിനു മാരകമായേക്കാം. നേരിട്ടുള്ള ഫിറ്റസിന്റെ രക്തപ്പകർച്ചയിലൂടെ വിളർച്ച തിരുത്തുന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ചികിത്സ. ഫീറ്റസിന്റെ വിളർച്ചയുണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തെ ആശ്രയിച്ച് ആവശ്യമായ രക്തപ്പകർച്ചകളുടെ എണ്ണം മാറിയേക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ, മുൻ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, ഫിറ്റസിന്റെ മസ്തിഷ്ക പാത്രത്തിലെ രക്തപ്രവാഹത്തിന്റെ വേഗത, ഗർഭാവസ്ഥയുടെ ഘട്ടം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഘടകങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ നടത്താനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്.

സങ്കീർണ്ണമായ മോണോകോറിയോണിക് ഇരട്ടകൾ

ഏകദേശം 15% സിംഗിൾ പ്ലാസന്റ ഇരട്ടകളിൽ (മോണോകോറിയോണിക് ഇരട്ടകൾ), ഒന്നോ രണ്ടോ ഭ്രൂണങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാകും, ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭ്രൂണങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കും. മോണോകോറിയോണിക് ഇരട്ടകളുടെ സീരിയൽ നിരീക്ഷണ സമയത്ത്, അത്തരം സങ്കീർണതകൾ സമയബന്ധിതമായി തിരിച്ചറിയുന്നത് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശരിയായ സമയത്ത് ഇടപെടാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. രണ്ട് രക്തചംക്രമണങ്ങളെയും വേർതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഇടപെടലുകളുടെ ലക്ഷ്യം, കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ രക്തം പങ്കിടുന്നത് അവയിലൊന്നിന് ദോഷം ചെയ്യും. മറുപിള്ളയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ ഫെറ്റോസ്കോപ്പിക് ലേസർ കട്ടപിടിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് നേടാനാകും. റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിലൊന്നിന്റെ പൊക്കിള്ക്കൊടി അടയുന്നു . പൊക്കിൾക്കൊടി പാത്രങ്ങൾ അടയുന്നത് ആ ഗർഭപിണ്ഡത്തിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു, അതേസമയം മറ്റ് ഭ്രൂണത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും രണ്ട് ഭ്രൂണങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഷണ്ടുകൾ

ഫീറ്റസിന്റെ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ദ്രാവകം ശേഖരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അതിനെ പ്ലൂറൽ എഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോത്തോറാക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ദ്രാവക ശേഖരണം ഫീറ്റസിന്റെ നെഞ്ചിനുള്ളിലെ അളവ് വർദ്ധിച്ചേക്കാം, ഇത് ഹൃദയത്തിലും പ്രധാന രക്തക്കുഴലുകളിലും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു, ഇത് ഹൃദയസ്തംഭനത്തിലേക്കും ആത്യന്തികമായി ഫീറ്റസിന്റെ മരണത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നെഞ്ചിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് (അതായത് അമ്നിയോട്ടിക് സഞ്ചിയിലേക്ക്) ദ്രാവകം ഒഴുക്കിവിടുന്ന ഒരു ഷണ്ട് ട്യൂബ് ഇടുന്നത് സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കുകയും ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലം മരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ജനനത്തിനു മുമ്പുള്ള സ്കാനുകൾ

ആദ്യ ത്രിമാസ സ്ക്രീനിംഗ്

ഗർഭാവസ്ഥയുടെ 11 ആഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന അൾട്രാസൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള രക്തപരിശോധനകൾ പ്രെനറ്റൽ സ്ക്രീനിംഗിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഡൗൺ സിൻഡ്രോം, ട്രൈസോമി 18, 13 അല്ലെങ്കിൽ ഘടനാപരമായ അസാധാരണത എന്നിവയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാനുള്ള സാധ്യത. ഓരോ സ്ത്രീക്കും ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഡബിൾ മാർക്കർ ടെസ്റ്റും നോൺ ഇൻവേസീവ് പ്രെനറ്റൽ സ്ക്രീനിംഗ് (NIPT) എന്നിവയാണ് ആദ്യത്തെ ത്രിമാസ സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ. ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉള്ള കുഞ്ഞിന് ഈ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടസാധ്യത പരിശോധിക്കാൻ ഗർഭാവസ്ഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരു സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സ്‌ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് കുഞ്ഞിന് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിന് കൃത്യമായ 'അതെ' അല്ലെങ്കിൽ 'ഇല്ല' ഉത്തരം നൽകുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റ് കുഞ്ഞിന് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉണ്ടെന്ന് ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണയായി ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ഈ സ്ക്രീനിംഗ് ടെസ്റ്റുകൾ അമ്മയ്ക്ക് പ്രീ-എക്ലാംപ്സിയ (രക്തസമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്നതും ഗർഭാവസ്ഥയുടെ അനുബന്ധ സങ്കീർണതകളും) വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യക്തിഗത സാധ്യത നേടാനും ഉപയോഗിക്കാം.

അനോമലി സ്കാൻ

എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും, അവരുടെ പ്രായം എന്തുതന്നെയായാലും, ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ പരിമിതികൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ഘടനാപരമായ അസാധാരണത്വങ്ങളുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ അവസരമുണ്ട്. സ്കാൻ വഴി ഇത്തരം പല അസാധാരണത്വങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും. 
എന്ത് കണ്ടേക്കാം?

ഗുരുതരമായ അസ്വാഭാവികതകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്കാനിംഗിൽ കണ്ടെത്താനാകും. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ അസ്വാഭാവികതകളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സെറിബ്രൽ പാൾസി, ഓട്ടിസം തുടങ്ങിയ ചില അവസ്ഥകൾ സ്കാനിൽ ഒരിക്കലും കാണില്ല. ഇമേജിംഗിന്റെ ഗുണനിലവാരം കുഞ്ഞിന്റെ സ്ഥാനവും അമ്മയുടെ ശാരീരികവും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, അമ്മയ്ക്ക് അമിതഭാരമുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ വ്യക്തമായി കാണുന്നത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ചില ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങളും മലവിസർജ്ജന തടസ്സങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില അവസ്ഥകൾ നിങ്ങളുടെ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ പിന്നീട് കാണാനിടയില്ല. ചില അസാധാരണത്വങ്ങൾ ജനനത്തിനു ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കാൻ കഴിയൂ.

ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമസോം അസാധാരണതകൾ സ്കാനിൽ കാണാൻ കഴിയുമോ?

 30% മുതൽ 50% വരെയുള്ള ഡൗൺ സിൻഡ്രോം കേസുകൾ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ സാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്നു, ഒരു അമ്നിയോസെന്റസിസ് (കുഞ്ഞിന് ചുറ്റുമുള്ള ദ്രാവകം അതിന്റെ ക്രോമസോമുകൾക്കായി പരിശോധിക്കുന്നത്) മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിവരം നൽകാനാവൂ. ഏതെങ്കിലും സ്‌കാനിംഗ് ഗുരുതരമായ പ്രശ്‌നം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളിലൂടെയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നയിക്കും. പ്രസവ വിദഗ്ധർ, നിയോനറ്റോളജിസ്റ്റുകൾ, ശിശുരോഗ വിദഗ്ധർ, പീഡിയാട്രിക് സർജന്മാർ, പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ/ന്യൂറോളജിസ്റ്റുകൾ എന്നിവരുടെ സഹായത്തോടെ സമഗ്രമായ പരിചരണം നൽകാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

വളർച്ച സ്കാൻ

വളർച്ചാ സ്കാനിൽ ഞങ്ങൾ ഫീറ്റസിന്റെ പോഷകാഹാര നിലയും ഓക്സിജന്റെ നിലയും നോക്കുന്നു. ഈ സ്കാനിന്റെ ഭാഗമായി രക്തപ്രവാഹ പാറ്റേണും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് തലച്ചോറ്, ഹൃദയം, വൃക്കകൾ, കുടൽ എന്നിവയിൽ വികസിക്കുന്നതോ വൈകി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതോ ആയ അസാധാരണതകൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു.

വളർച്ചാ സ്കാനിൽ ഞങ്ങൾ ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ പോഷകാഹാര നിലയും ഓക്സിജന്റെ നിലയും നോക്കുന്നു.
ഈ സ്കാനിന്റെ ഭാഗമായി രക്തപ്രവാഹ പാറ്റേണും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് തലച്ചോറ്, ഹൃദയം, വൃക്കകൾ, കുടൽ എന്നിവയിൽ വികസിക്കുന്നതോ വൈകി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതോ ആയ അസാധാരണതകൾ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു.

ഫീറ്റൽ ന്യൂറോസോണോഗ്രാം

സമർപ്പിത ഫീറ്റസിന്റെ ന്യൂറോസോണോഗ്രാഫിക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രാൻസ്അബ്ഡോമിനൽ പരിശോധനയേക്കാൾ വളരെ വലിയ രോഗനിർണ്ണയ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സങ്കീർണ്ണമായ വൈകല്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സഹായകമാണെന്നും പൊതുവായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള വൈദഗ്ദ്ധ്യം ആവശ്യമാണ്. അടിസ്ഥാന പരിശോധനയിൽ സംശയാസ്പദമായ കണ്ടെത്തലുകൾ തിരിച്ചറിയുന്ന കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ, CNS അപാകതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുള്ള രോഗികൾക്ക് സമർപ്പിത ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ ന്യൂറോസോണോഗ്രാഫി ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഫീറ്റസിന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ന്യൂറോസോണോഗ്രാഫിക് പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനം മൾട്ടിപ്ലാനർ സമീപനമാണ്. ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ ആശ്രയിച്ച് ട്രാൻസ് വജൈനൽ, ട്രാൻസ് അബ്ഡോമിനൽ സമീപനം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം. ഫീറ്റൽ ന്യൂറോസോണോഗ്രാമിൽ ഫീറ്റസിന്റെ തല, മസ്തിഷ്കം എന്നിവയുടെ ഗുണപരവും അളവ്പരവുമായ വിലയിരുത്തലും ഫീറ്റസിന്റെ നട്ടെല്ലിന്റെ വിശദമായ പരിശോധനയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഫീറ്റൽ എക്കോ

ഫീറ്റസിന്റെ ഹൃദയത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അൾട്രാസൗണ്ട് പഠനമാണ് ഫീറ്റൽ എക്കോകാർഡിയോഗ്രാഫി. ഫീറ്റസിന്റെ ഹൃദയവും,ഹൃദയ താളവും വഴിയുള്ള രക്തപ്രവാഹത്തിൻറെ ഘടനയും ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു. മിക്ക ഫീറ്റൽ എക്കോകാർഡിയോഗ്രാഫി പഠനങ്ങളും പ്രത്യേക സൂചനകൾക്കായി ഗർഭാവസ്ഥയുടെ 20 ആഴ്ചയേക്കാൾ വലുതോ തുല്യമോ ആണ്. ആദ്യകാല ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ എക്കോകാർഡിയോഗ്രാഫി 11 മുതൽ 16 ആഴ്ചകൾക്കിടയിൽ നടത്താം, അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഗർഭാവസ്ഥയുടെ 20 ആഴ്ചയിൽ കൂടുതലോ അതിന് തുല്യമോ ആയ സമയങ്ങളിൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഫീറ്റസിന്റെ എക്കോകാർഡിയോഗ്രാം ഫോളോ-അപ്പ് വീണ്ടും ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടും.

Fetal MRI

സമീപകാല സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം, ഫീറ്റസിന്റെ മസ്തിഷ്കത്തെ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷിതവും കാര്യക്ഷമവുമായ മാർഗ്ഗമായി ഫെറ്റൽ മാഗ്നറ്റിക് റെസൊണൻസ് ഇമേജിംഗ് (എംആർഐ) മാറിയിരിക്കുന്നു. അൾട്രാസൗണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഫീറ്റസിന്റെ മസ്തിഷ്കത്തെ കൂടുതൽ വിശദമായി വിലയിരുത്താൻ ഫീറ്റൽ MRI ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, പ്രസവത്തിനു മുമ്പുള്ള അൾട്രാസൗണ്ടിൽ മസ്തിഷ്ക വൈകല്യം സംശയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റസിനു മസ്തിഷ്ക തകരാറുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ, ഫീറ്റൽ എംആർഐ ക്ലിനിക്കൽ പരിചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതലായി നടത്തപ്പെടുന്നു. അൾട്രാസൗണ്ട് കണ്ടെത്തലുകളുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിലൂടെയോ അധിക വിവരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിലൂടെയോ ഒരു വിദഗ്ധ അൾട്രാസൗണ്ട് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് ഫീറ്റൽ എംആർഐയുടെ ലക്ഷ്യം.
അൾട്രാസൗണ്ട് കണ്ടെത്തലുകളുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിലൂടെയോ അധിക വിവരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിലൂടെയോ ഒരു വിദഗ്ധ അൾട്രാസൗണ്ട് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ എംആർഐയുടെ ലക്ഷ്യം.

സംഘം

കെ.എം.സി.എച്ചിലെ ഫെറ്റൽ മെഡിസിൻ യൂണിറ്റ്, ധാർമ്മിക പരിശീലനവും അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉൾക്കൊണ്ട് സ്വയം സുസ്ഥിരവും അത്യാധുനികവുമായ ഫീറ്റൽ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഡോ.മാത്യു ചെറിയാന്റെ മസ്തിഷ്ക ശിശുവാണ്.


2018-ൽ ഡോ.എൻ.സുമതി ലീഡ് കൺസൾട്ടന്റായി ഇത് ആരംഭിച്ചു. ഇമേജിംഗ് മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള ഒരു റേഡിയോളജിസ്റ്റാണ് അവർ. അവരുടെ പ്രത്യേക താൽപ്പര്യം ഫീറ്റൽ എംആർഐയാണ്.


മറ്റ് 2 കൺസൾട്ടന്റുമാരായ ഡോ.സൈറ രാജനും ഡോ.എസ്.അമുതവല്ലിയും പ്രസവചികിത്സയിലും ഗൈനക്കോളജിയിലും മാസ്റ്റേഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി, ഈ രംഗത്തെ മുൻനിരക്കാരിൽ ഒരാളായ ഡോ.എസ്.ബൂപതി വിജയരാഘവന്റെ മാർഗനിർദേശത്തിൽ 2 വർഷത്തെ തീവ്രമായ ഭ്രൂണ വൈദ്യപരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ട്.(ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ )


ചികിൽസാപരമായ ഫീറ്റൽ മെഡിസിന്റെ ഇടപെടലുകളിൽ വിദഗ്ധനായ ഡോ.കെ.മണികണ്ഠനുമായി ഈ യൂണിറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചെന്നൈയിലെ മെഡിസ്കാൻ സിസ്റ്റങ്ങളിലെ പരിശീലനത്തിൽ നിന്നും യുഎസിലെ ഹൂസ്റ്റണിലെ ടെക്സാസ് ചിൽഡ്രൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നുള്ള തുടർന്നുള്ള അനുഭവത്തിൽ നിന്നും സമ്പന്നമായ അനുഭവവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഹാർവാർഡ് എക്സിൽ നിന്ന് ക്ലിനിക്കൽ എപ്പിഡെമിയോളജിയിലും ബയോസ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ജനനത്തിനു മുമ്പുള്ള ജനിതകശാസ്ത്രം

ജനനത്തിനു മുമ്പുള്ള ജനിതകശാസ്ത്രം, ജനിതക അവസ്ഥകളുടെ അനന്തരാവകാശം, വിവിധ ജനന വൈകല്യങ്ങളുടെ കാരണം, ഒരു വ്യക്തിക്കോ ദമ്പതികൾക്കോ ആ അവസ്ഥയോ ജനന വൈകല്യമോ ഉള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ അവസരമുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ലഭ്യമായ പരിശോധനകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾ അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തുന്നു ഒപ്പം ഭാവിയിലോ നിലവിലുള്ള ഗർഭാവസ്ഥയിലോ ജനിതക മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുന്നു ലഭ്യമായ വിവിധ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ ദമ്പതികളുമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

പെരിനാറ്റൽ പാത്തോളജി

മറുപിള്ളയുടെയും ഫീറ്റസിന്റെയും പരിശോധനയാണ് പെരിനാറ്റൽ പാത്തോളജി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പ്ലാസന്റൽ പാത്തോളജിയുടെ വിദഗ്ധ വ്യാഖ്യാനത്തിനും ഫീറ്റൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കണ്ടെത്തലുകൾക്കുമായി ഗർഭപിണ്ഡത്തിന്റെ വൈദ്യശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ പാത്തോളജിസ്റ്റുകളുമായി കൈകോർക്കുന്നു. മോശം ഗർഭധാരണ ഫലങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങൾ, ഫീറ്റസിന്റെ മരണ കാരണങ്ങൾ, ആവർത്തന സാധ്യത, സാധ്യതയുള്ള ചികിത്സ ഓപ്ഷനുകൾ.

ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആരോഗ്യം

ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ കെഎംസിഎച്ച്

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്?

നിർദ്ദിഷ്ടവും അതുല്യവുമായ ആശങ്കകൾക്ക് ഒരു കൂട്ടം പരിഹാരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷാകർതൃത്വം സാധ്യമാക്കുന്നു. KMCH-ൽ, അസാധ്യമായത് സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ഫീറ്റൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗം വർഷങ്ങളിലെ വൈദഗ്ധ്യവും മികച്ച ക്ലാസ് സാങ്കേതികവിദ്യയും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു.

0422 - 4324929

അഥവാ

നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ

 • Dr.K.Manikandan

  MD (OG), DNB,MRCOG, പോസ്റ്റ്ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പ് ഇൻ ഫെറ്റൽ മെഡിസിൻ
 • Dr.S.Amuthavalli

  MBBS, MS (OG), ഫീറ്റൽ മെഡിസിനിൽ പോസ്റ്റ്ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പ്
 • Dr.Saira Rajan

  MS (OG), ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പോസ്റ്റ്ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ്പ്
 • Dr.N.Sumathi

  MBBS, DMRD, DNB (Radiodiagnosis)

ഗർഭാശയ ഫൈബ്രോയിഡ് എംബോളൈസേഷൻ

ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക, 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥിരീകരണം അയയ്ക്കും.

  ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള വിവരം

  • 99, അവനാഷി റോഡ്, കോയമ്പത്തൂർ - 641014, തമിഴ്നാട്, ഇന്ത്യ.
  • 0422-4324929
  • fetalmedicine@kmchhospitals.com

  കൺസൾട്ടേഷൻ സമയം

  അടിയന്തര സേവനങ്ങൾക്കായി, ഞങ്ങൾ 24/7 തുറക്കുന്നു
  ജനറൽ കൺസൾട്ടേഷനായി, ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
  തിങ്കൾ - ശനി08:00 AM - 05:00 PM

  സാക്ഷ്യപത്രം

  • ഞാൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നു, അവിടെ എന്റെ സാന്നിധ്യം നിർണായകമാണ്. എനിക്ക് ഗർഭാശയ ഫൈബ്രോയിഡുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ, ചികിത്സ എന്നെ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കിടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. ഡോ. മാത്യുവിനും ഇന്റർവെൻഷണൽ റേഡിയോളജി ടെക്നിക്കുകൾക്കും നന്ദി, മൂന്നാം ദിവസം ഞാൻ പതിവുപോലെ എന്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് മടങ്ങി

   യാമിനി ധനരാജ്
  • എനിക്ക് അസഹനീയമായ തലവേദന അനുഭവപ്പെട്ടു, ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. തുടർ അന്വേഷണത്തിൽ തലച്ചോറിൽ രക്തം കട്ടപിടിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. എന്റെ കുടുംബം എന്നെ ആശ്രയിച്ചു, ജോലിയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് നിർണായകമായിരുന്നു. കെ.എം.സി.എച്ചിൽ ഡോ. ചെറിയാനും സംഘവും എന്റെ തലച്ചോർ തുറക്കാതെ അസ്വാഭാവിക രക്തക്കുഴലിൽ തടഞ്ഞു. വൈകാതെ ഞാൻ സാധാരണ നിലയിലായി. ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ എന്റെ ഓട്ടോയിലെ മീറ്റർ വീണ്ടും ഓടുന്നു.

   ആനന്ദകുമാർ
  • എനിക്ക് അസഹനീയമായ തലവേദന അനുഭവപ്പെട്ടു, ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. തുടർ അന്വേഷണത്തിൽ തലച്ചോറിൽ രക്തം കട്ടപിടിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. എന്റെ കുടുംബം എന്നെ ആശ്രയിച്ചു, ജോലിയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് നിർണായകമായിരുന്നു. കെ.എം.സി.എച്ചിൽ ഡോ. ചെറിയാനും സംഘവും എന്റെ തലച്ചോർ തുറക്കാതെ അസ്വാഭാവിക രക്തക്കുഴലിൽ തടഞ്ഞു. വൈകാതെ ഞാൻ സാധാരണ നിലയിലായി. എന്റെ ഓട്ടോയിലെ മീറ്റർ വീണ്ടും വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

   Dr. Sriram